Kontakti

Biedrība "Latvijas Būvuzņēmēju Partnerība"

Elizabetes iela 85 a / 1 (3.stāvs) , LV-1050, Latvija

Rīga

+371 25 733 544 birojs@latvijasbuvnieki.lv

Žurnālistu jautājumiem:

Anete Ugaine

+371 26455568 anete.ugaine@latvijasbuvnieki.lv

Reģistrācijas Nr. 40008104779

Banka: LUMINOR BANK AS
Kods: NDEALV2X
Konts: LV51NDEA0000084643580