Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētāja amatā ievēlēts Gints Miķelsons

Ceturtdien, 26. martā, elektroniskā balsojuma formātā notika Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētāja vēlēšanas. Jaunas vēlēšanas tika rīkotas, jo līdzšinējā Padomes priekšsēdētāja Baiba Bļodniece amatu atstāja pirms pilnvaru termiņa beigām. Ar balsu…

Vairāk

Vadlīnijas būvniecības nozares darba devējiem un darbiniekiem vīrusa Covid-19 ierobežošanas laikā

Saistībā ar slimības Covid-19 izplatību, valstī ieviesto ārkārtas stāvokli un Ministru kabineta ieviestajiem epidemioloģiskās drošības un citiem pasākumiem, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība aicina būvuzņēmējus veikt virkni pasākumus. Pasākumi apkopoti Vadlīnijās (skat.…

Vairāk

Partnerība pievienojas aicinājumam nešķirot nozares, lemjot par atbalstu

Publicējam vairāk nekā 30 organizāciju, tostarp Latvijas Būvuzņēmēju partnerības, parakstīto vēstuli Saeimas deputātiem. Būvniecībā ir vidēji 60000 nodarbināto un šobrīd visu interesēs ir rast risinājumus, kā turpināt darbu darbiniekiem drošā…

Vairāk

Uzsākts semināru cikls par Ģenerālvienošanās praktisko piemērošanu

12. martā Partnerība sadarbībā ar Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrību (LBNA) un Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) Valsts ieņēmu dienesta administratīvajā ēkā Rīgā organizēja semināru par praktisku Ģenerālvienošanās piemērošanu būvniecības nozarē.  Semināra mērķauditorija – uzņēmumu vadītāji, finanšu…

Vairāk

Latvijas Būvuzņēmēju partnerību turpmāk vadīs Gints Miķelsons

Ar šī gada 1. martu Latvijas Būvuzņēmēju partnerību – lielāko būvniecības nozares nevalstisko organizāciju – vadīs līdzšinējais Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes (LIBP) vadītājs Gints Miķelsons. Abas organizācijas tiks apvienotas, veidojot…

Vairāk

Aicinām uzņēmumus uz semināru par ģenerālvienošanās piemērošanu

Uzņēmumi ir aicināti uz semināru par praktisku ģenerālvienošanās piemērošanu būvniecības nozarē! Sadarbībā ar nozares ekspertiem seminārā tiks apskatīts: kas ir Ģenerālvienošanās un uz ko tā attiecas;izmaiņas darba samaksā pēc ģenerālvienošanās…

Vairāk