Vadlīnijas būvniecības nozares darba devējiem un darbiniekiem vīrusa Covid-19 ierobežošanas laikā

Image for Vadlīnijas būvniecības nozares darba devējiem un darbiniekiem vīrusa Covid-19 ierobežošanas laikā

Saistībā ar slimības Covid-19 izplatību, valstī ieviesto ārkārtas stāvokli un Ministru kabineta ieviestajiem epidemioloģiskās drošības un citiem pasākumiem, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība aicina būvuzņēmējus veikt virkni pasākumus.

Pasākumi apkopoti Vadlīnijās (skat. pievienoto dokumentu).

BŪVUZŅĒMĒJIEM

 1. Regulāri sekot līdzi valsts iestāžu sniegtajai informācijai saistībā ar ieviestajiem drošības pasākumiem un Slimību un profilakses kontroles centra interneta vietnē (https://spkc.gov.lv/lv/ ) sniegtajām rekomendācijām.
 2. Papildināt darba kārtības un iekšējās kārtības noteikumus atbilstoši Covid-19 izplatības ierobežošanai ieviestajiem pasākumiem, un iepazīstināt ar tiem darbiniekus.
 3. Noteikt atbildīgās personas, kas pieņem lēmumus situācijās, kas saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem (piemēram, būvdarbu vadītājs, projekta vadītājs vai darba drošības speciālists).
 4. Darba vietā aizliegt uzturēties personām:
 • kurām ir konstatēts Covid-19; 
 • kuras pēdējo 14 kalendāro dienu laikā atgriezušās no ārvalstīm; 
 • kuras ar ārsta lēmumu atzītas par kontaktpersonām ar Covid-19 slimai personai;
 • kurām ir redzami Covid-19 saslimšanas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstinātā ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), bet nav veiktas nepieciešamās pārbaudes un saņemti to rezultāti;
 • kuras ir atteikušās parakstīt Apliecinājumu. 

5. Pastiprināti novērot darbinieku veselības stāvokli un periodiski veikt anketēšanu, pārliecinoties, ka darba vietā neuzturas 4. punktā minētās personas.

6. Darbu organizēt tādējādi, lai iespējami samazinātu darbinieku tiešus kontaktus, piemēram, biroju darbu organizējot attālināti, būvobjektā strādājošos organizējot pa nelielām grupām, pēc iespējas nodrošinot to savstarpējo distancēšanos (ieteicams vismaz 2 m).

7. Redzamās vietās izvietot informāciju un aicināt darbiniekus ievērot piesardzības pasākumus.

DARBINIEKIEM

 • Bieži mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma, sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi.
 • Ja nav iespējas nomazgāt rokas, nepieciešams dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem.
 • Izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.
 • Izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi.
 • Klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas.
 • Tīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kuriem bieži pieskaras cilvēki, ar sadzīvē lietojamiem dezinfekcijas līdzekļiem.
 • Regulāri tīrīt un vēdināt telpas.
 • Vieglu saslimšanas simptomu novērošanas gadījumā zvanīt uz tālruni 8303, smagu saslimšanas simptomu gadījumā uz tālruni 113.
 • Sasveicināties bez sarokošanās.
 • Līdz darba vietai nokļūt, neizmantojot sabiedrisko transportu.

RĪCĪBA DARBA VIETĀ

1.Noteikt, ka jebkurai personai darba vietā, kurai rodas aizdomas vai ir informācija, ka darbiniekam izpaužas kāds no akūtas elpceļu infekcijas simptomiem (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstinātā ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), ir pienākums:

 • ja slimības simptomi ir konstatēti pašam darbiniekam, ziņot par to darbu vadītājam un nekavējoši pamest būvlaukumu/darba vietu;
 • ja slimības simptomi redzami citai personai, ziņot par to darbu vadītājam.

2. Ja tiek konstatēts kāds no akūtas elpceļu infekcijas simptomiem (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstinātā ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), darbiniekam ir jāpamet būvlaukums/darba vieta, un darbinieks ir nosūtāms veikt veselības pārbaudi, kā arī atbildīgajam darbiniekam ir jāapzina un jāfiksē personas, kuras ir bijušas ciešā kontaktā ar darbinieku, kam novērotas saslimšanas pazīmes. 

3. Veselības pārbaudes, kuru atbilstoši valsts noteiktajiem kritērijiem neapmaksā valsts, bet darba devēja ieskatā pārbaudi ir nepieciešams veikt, veikšanas izmaksas sedz darba devējs.

4. Ja pārbaudāmajam darbiniekam netiek konstatēta saslimšana, darbinieks atgriežas darba vietā un darbu turpina normālā režīmā.

5. Ja darbiniekam tiek konstatēts Covid-19, personas, kuras bijušas ciešā kontaktā ar saslimušo darbinieku un ar ārsta lēmumu atzītas par kontaktpersonu, tiek nosūtītas mājas karantīnā jeb pašizolācijā. Šādos gadījumos par darbinieka atgriešanos darbā lemj ārsts. 

6. Darba kārtības noteikumos paredzēt, ka katru reizi, kad būvlaukumā nodarbināta persona ierodas būvlaukumā un reģistrējas elektroniskā darba laika uzskaites sistēmā, tā apliecina, ka:

 • nodarbinātajam nav konstatēta saslimšana ar Covid-19;
 • pēdējo 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā nodarbinātais nav bijis ārvalstīs; 
 • nodarbinātajam nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstinātā ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);
 • nodarbinātajam ir pienākums nekavējoties informēt darba devēju, ja viņam parādās elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstinātā ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);
 • sniedzot iepriekšējos punktos aprakstītos apliecinājumus, nav melojusi;
 • ir zināms, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu ir noteikta administratīvā un kriminālā atbildība.
Apliecinājuma paraugs (ietverts vadlīnijās)
Infografiks “Rīcība Covid-19 izplatības novēršanai būvlaukumā” latv. val. un krievu val.

(skat. pievienotos dokumentus lapas augšējā labajā pusē)