Partnerības kalendārs

Dalība LDDK biedru sapulcē

Pasākuma datums: 21.03.2018.

Konference "Ēnu ekonomika būvniecībā 2017"

Pasākuma datums: 10.05.2018.

Darbības virzieni skatīt visas tēmas

Būvniecības tipveida līgumu noteikumi

Informācija un analīze

Grozījumi Būvniecības likumā

Informācija un analīze

Ģenerālvienošanās par minimālo algu būvniecības nozarē

Informācija un analīze